Yükleniyor..
Menü

Blog

Güzelliğin Perdesi Aralanıyor

Güzelliğin Perdesi Aralanıyor

Güzellik tarihi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanır belki de. Varoluştan bu yana tanımlanmaya çalışılan “güzellik”, her dönem başka bir ifadede karşılık bulduğu gibi Aristo’dan bu yana bilimsel ve felsefi bir konu olarak da ele alınmıştır. Dolayısıyla ne geçmişte ne de bugün tek bir güzellik standardından ya da ölçüsünden bahsetmek mümkün değildir.

Buradan hareketle genel kabul gören bir “ideal güzellik” olmadığını da söyleyebiliriz çünkü ideal güzellik ancak “kişisel” olabilir. Kişinin beklentileri, istekleri, genetik kodu, kültürel birikimi, onun ideal güzellik algısını şekillendirir. Tam da bu nedenle güzellik, kişinin benliği ile ilgilidir. Öz güven, öz saygı gibi birçok unsur bu kişisellikten yükselir ve başkaları ile olan iletişim bu unsurlardan doğrudan etkilenir.

Güzellik; kişisel algı, kültürel yapı, dönem gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterse de keşfedildiğinden bu yana hep peşinden koşulan bir tutku olmuştur. Güzel ve iyi bir görünüme sahip olmak isteyen herkesin farklı nedenleri olabilir. Kimi daha genç görünmek ister, kimi doğuştan gelen özelliklerini değiştirmek ya da hasarlı cilt yapısından kurtulmak kimi ise hamileliğin etkilerini geri çevirmeyi arzu eder. Nedenler farklılık göstersede aslında güzellik için verilen çabalar tek noktaya dayanır: “İyi hissetmek.”.

Varlığımızın nedeni işte tam bu noktadan doğar.

Medova Estetik, iyi hissetmenin bir amaç olduğu yaşamlar için bir aracı, bir yardımcıdır.

Bizim sizlere yardımcı olabilmemiz ve iyi sonuçlar alabilmemiz için ilk adım sizi gerçekten neyin rahatsız ettiğe karar vermenizdir. Önce aynaya bakarak kendinizle bu konuyu tartışmalısınız. Rol model alınan bir kişiye benzemek ya da bir başkasını memnun etmek için estetik cerrahiye başvurmak hayal kırklığı getiren bir karar olacaktır. Eğer bu kararı verme noktasına geldiyseniz size bazı gerçekleri aktarmanın zamanı gelmiştir.

Estetik cerrahide uygulanan operasyonların bir maliyeti, iyileşme süreci ve minimumda olsa riskleri vardır. Bunların farkındalığıyla alınan kararın sonuçları sizi iyi hissetirecek ve mutlu bir yaşamın kapısını aralayacaktır.

Sonuç olarak ne istediğinizi biliyorsanız ve beklentileriniz gerçekçiyse estetik cerrahiye başvurmak için önünüzde hiçbir engel yoktur.